top of page
ยาถ่ายพยาธิ เบนด้า 500

ยาถ่ายพยาธิ เบนด้า 500

ยาถ่ายพยาธิ เบนด้า 500 

- สำหรับพยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวกลม

วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด เพียงครั้งเดียว *เคี้ยวยาก่อนกลืน

    $2.50Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page